دوره طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

قابليت هاي اكتسابي :

آموزش نکات طراحی در مدارک PFD - P&ID

تائيديه ومجوز صدور گواهينامه :

.

تاريخ برگزاري دوره : 30 شهريور 1396

.

.

مشخصات دوره 

  تاریخ برگزاری دوره :

  طول دوره :  ساعت

  زمان برگزاری : 

  هزینه دوره : 

  مدرس دوره : مهندس 

  زبان برگزاری : فارسی

  مرجع صادر کننده گواهینامه : موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان

  نوع برگزاری دوره : عادی - آنلاین 

.

پیش نیاز و شرایط شرکت کنندگان

  مهندسی شیمی و گروههای ، داشتن اطلاعات اولیه شبیه سازی فرآیند

.

پیام نوین پارسیان

  این دوره یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه میباشد

  فعالیت های دوره 100% آنلاین میباشد  

  نوین پارسیان، شانس بیشتر برای اشتغال بهتر

سر فصل دوره :

1. تعریف کلی مراحل انجام یک پروژه
2. نحوه طراحی نقشه PFD با مثال عملی
3. آشنایی با کلیه فرآیندهای (مبدل. پمپ .کمپرسور. برج)
4. کنترل فرآیندها
5. انواع کنترلها برای ادوات فرآیندی مختلف piping در P&ID Utility
6. مرور مفاهیم BFD, PFD, P&ID, UHD
7. مرور کامل و با جزئیات از یک نقشه PFD
8. مرور یک نقشه P&ID
9. معرفی انواع استانداردها(ASME, ASTM, API, SIS, IPS, IGS)
10. مرور کامل طریقه رسم PFD از روی استاندراد IPS
11. علائم و نشانه ها (Symbols & abbreviations)
12. مرور کامل طریقه شماره گذاری از روی استاندارد IPS
13. معرفی پمپ و روش طراحی (sizing) آن NPSHA ,NPSHR, HP ,BHP, EHP
14. معرفی کمپرسور و روش طراحی آن Adiabatic HP, Polytrophic
15. معرفی محخازن ذخیره storage tanks و درام reflux drum وجداکننده های دو وسه فازی و روشهای طراحی sizing آن
16. معرفی مبدل shell & tube, air cool, tubular و انواع آن معرفی همزن راکتور و انواع آنها معرفی ادوات پایپینگ و انواع شیر طریقه سایز کردن خطوط