پیام مدیر عامل

سال 95 با همه تلخی ها و شادی ها به پایان رسید و تجربه دیگری را در مسیر رشد و بالندگیمان رقم زد.در سالی که گذشت با هدف تحقق اهداف ملی، با تمرکز بر اقدام و عمل، کوشش کردیم تا فعالیت های موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان را با تجربه ای 17 ساله، بیش از پیش هدفمند نموده و نیازهای آموزشی و فناوری کشورمان را برآورده سازیم.نگاه ما به تولید خدمات و محصولات بومی، از سال ها پیش، لزوم تربیت متخصص و تولید دانش بومی را در سرلوحه فعالیت های ما قرار داده بود و نگرش اشتغال محور دوره های موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان گواهی بر این اصل بوده و هست.اعلام شعار سال 96، اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال، موجب شادی مضاعفی برای نوین پارسیانی ها بود چرا که آنچه را سال ها بی دریغ برای تحقق آن تلاش کرده ایم به عنوان عزمی ملی اعلام گردید.برآنیم تا با تجربه این سال ها و با اشتیاق و توانی مضاعف، پرامید و توانمند در کنارتان باشیم تا نه تنها اهداف فردی و سازمانیتان را تحقق بخشیم، بلکه گام به گام در راستای تحقق اهداف ملی نیز تلاش نماییم.در سالی که پیش روست، کسب و تولید دانش را نیاز بنیادین هر اقدامی دانسته و با ابزار دانش و مهارت و تخصص، در کنار هم رشد می کنیم.پیشرفت فناوری ها هر روز شتاب بیشتری میگیرد و ما بر این باوریم که با آموزش های تخصصی، با فناوریهای روز جهان هم گام می شویم. بی شک تلاش مستمر، تحقیق و توسعه، افزایش بهره وری،به کار گیری توان نیروی جوان و متخصص، آموختن از تجربیات جهانی و تولید دانش بومی، افق های جدیدی را پیش رویمان خواهد گسترد تا بتوانیم با افتخار تولیدات ایرانی را به جهان عرضه کنیم.موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان در سالی که پیش روست عزت و سربلندی مردم ایران را آرزومند است.عزتی که با تلاش و همدلی به حقیقت خواهد پیوست و نوین پارسیان در لحظه لحظه این تلاش در کنار شماست.به این امیدیم که با تجربه های خوش آموزش، با تفکری دانش بنیان و با عزم تولید ملی و اشتغال جوانانمان، ایرانمان را هر روز سربلندتر از دیروز ببینیم.