.

موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان ( دو دهه آموزش درخشان ) با عنایت به مجوز قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت برگزاری دوره های فنی مهندسی و همچنین تائید صلاحیت آموزش از آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران  و آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،به شرکت کنندگان در انتهای دوره مدرک رسمی با قابلیت ترجمه و تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعطاء می نمایند. می توان این مدرک را معتبر ترین مدرک کشور در حوزه خود دانست و با اطمینان از آن برای ارتقای شغل، استخدام و یا مهاجرت استفاده نمود.

با افتخار یادآور میشویم موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان تنها موسسه ای در ایران است که مجوز صدور گواهینامه در رشته های فنی مهندسی را دارا میباشد .

( جهت آگاهی و اطلاعات بیشتر، لطفا به سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه فرمایید )

نوین پارسیان، شانس بیشتر برای اشتغال بهتر

.

توصیه و پیام نوین پارسیان :

موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان از معدود موسسات آموزشیت که مدارکی با تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، آموزش شرکت ملی نفت ایران و آموزش کارکنان دولت ارائه می دهد و دوره هایی که برگزار می کند چه از نظر قانونی و چه از نظر کیفی اعتبار لازم را برای ارتقا شغلی شما ، استخدام و مهاجرت را دارد و به همین دلیل نیازی به ارائه گواهینامه های جعلی ( بین المللی و ... ) متداول در کشور که نامی غیر معتبر بیشتر نیستند نمی بیند. مسلما مدارکی که مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، آموزش شرکت ملی نفت ایران و آموزش کارکنان دولت می باشند و قابل ترجمه رسمی دادگستری هستند دارای اعتبار ویژه ای چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور هستند زیرا این مراکز از معتبر ترین مراجع آموزشی کشور ایران هستند و نه نامی پوچ از چند شرکت ثبتی در خارج از کشور ایران. امید است شما دانش پذیر گرامی نیز با نگاهی موشکافانه تر و دقیق تر به اعتبار مدارک تبلیغی بنگرید و برای هزینه و وقت خود ارزش بیشتری قائل گردید.

.

اخبار نوین پارسیان
دوره های در حال شروع
دوره های پرمخاطب